Ważne telefony i urzędy

Urząd  Miejski  w  Wolinie
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin,
tel. 91 326 13 22, 91 322 08 01,
fax 91 326 13 33
e-mail: urzad@wolin.pl

Policja
ul. Świerczewskiego 1, Wolin
dyżurny - 91 3261427
pogotowie policji - 997

Straż Pożarna
ul. Zamkowa 21, Wolin
tel. - 91 3261609
tel. - 998

WOPR
661 261 440

Urząd Pocztowy
ul. Zamkowa 22, Wolin
naczelnik - 91 3261178
ekspedycja - 91 3261848

Muzeum Regionalne im. A. Kaube
ul. Zamkowa 24, Wolin
tel. 91 326 17 63; 512 189 979
E-mail: muzeum.wolin@wp.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Wolin
ul. Zamkowa 23, Wolin
tel. 91 322 08 78

Ostatnia aktualizacja - listopad 2018. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.wiselka.net.pl nie odpowiada.